Skip to main content

Національний комітет

Генадій Баглюк

Д.т.н., член-кор. НАН України Генадій Баглюк

(Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України)

Сергій Клименко

Д.т.н., член-кор. НАН України Сергій Клименко

(Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України)

Богдан Пальчевський

Д.т.н., професор Богдан Пальчевський

(Луцький національний технічний університет, Україна)

Віктор Марчук

Д.т.н., професор Віктор Марчук

(Луцький національний технічний університет, Україна)

Петро Стухляк

Д.т.н., професор Петро Стухляк

(Тернопільський національний технічний університет, Україна)

Віталій Іванов

Д.т.н., професор Віталій Іванов

(Сумський державний університет, Україна)

Вадим Ступницький

Д.т.н., професор Вадим Ступницький

(Національний університет «Львівська політехніка», Україна)

Ольга Звірко

д.т.н., професор, Ольга Звірко

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Тетяна Роїк

д.т.н., професор, Тетяна Роїк

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

Олег Онисько

Д.т.н., професор Олег Онисько

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Сергій Сапон

К.т.н., доцент Сергій Сапон

(Чернігівський національний технічний університет, Україна)

Володимир Посувайло

К.т.н., с.н.с Володимир Посувайло

(Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)

Андрій Слабкий

К.т.н., доцент Андрій Слабкий

(Вінницький національний технічний університет, Україна)

Олег Заболотний

К.т.н., доцент Олег Заболотний

(Луцький національний технічний університет, Україна)

Тетяна Селівончик

К.т.н., доцент Тетяна Селівончик

(Ковельський промислово-економічний фаховий коледж, Україна)

Олександр Васільєв

К.т.н., с.н.с. Олександр Васільєв

(Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича)