Skip to main content

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

 

На південній околиці древнього і вічно молодого Луцька розкинуло свої корпуси його своєрідне містечко-супутник, що привертає увагу не лише своєю архітектурно-естетичною красою і привабливістю. Покоління за поколінням сюди несуть свої найзаповітніші мрії тисячі юнаків і дівчат. У цьому одному з кращих храмів науки не тільки синьоокої Волині, а й усього західного регіону України, по суті, засіваються добірні зерна їх долі, які згодом проростають щедрим урожаєм знань, самоутвердження й самовираження. Звідси починаються їх далекі і близькі дороги, що ведуть у світ "широкий, вольний, новий".

В основу діяльності Луцького національного технічного університету були покладені такі принципи:

  • всебічне, ретельне вивчення контингенту перспективної молоді, виявлення її здібностей, нахилів, уподобань;

  • ґрунтовність, фундаментальність освіти на університетському рівні;

  • безпосередня участь відомих фахівців, керівників підприємств, організацій, бізнесових структур у навчальному процесі, зміцнення зв'язків навчання, теоретичного збагачення студентів з виробленням практичних, у т.ч. виробничих навиків;

  • цілеспрямована індивідуальна робота із студентами, прищеплення молоді високих морально-патріотичних якостей, безмежної любові до незалежної, суверенної України.

Історію, велику чи малу, древню чи новітню, творили й творять люди. То аксіома з аксіом. То істина, яку не спростувати, не заперечити.

 

111

111

У Луцькому національному технічному університеті працюють 427 науково-педагогічних працівників, 90% з них мають наукові ступені, зокрема 342 доктора філософії, доцента; 37 докторів наук, професорів; 15 академіків і членкорів галузевих академій; 3 заслужених працівника освіти України; 3 заслужених діяча науки і техніки України. І в кожного з них - свій характер, свій стиль життя, своя манера поведінки, свої підходи до розв'язання актуальних проблем дня. Саме така спектральна розмаїтість і цементує, збагачує єдиний організм вузу, робить його мобільним, життєвим, дієздатним.

Переважна більшість викладачів, науковців ЛНТУ – це люди обдаровані, знаючі, професіонали, наділені великими педагогічними здібностями, із значним життєвим досвідом.

Співпраця ЛНТУ з навчальними закладами та установами інших держав ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів із іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів

На початок 2021 року заклад вищої освіти співпрацював із понад 83-ма іноземними партнерами у 26-ти країнах світу.

Міжнародне співробітництво Луцького національного технічного університету спрямовано на інтеграцію закладу вищої освіти до європейського та світового освітнього та наукового простору, є невід’ємною частиною його діяльності, що відповідає рекомендаціям Міністерства освіти і науки України щодо інтернаціоналізації вищої освіти.

https://www.youtube.com/watch?v=cMVYb9xzBH