Skip to main content

Основні теми конференції

1. Дослідження  властивостей нових матеріалів та технологій їх отримання.

2. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в інженерії.

3. Проектування сучасних мехатронних систем.

4. Впровадження ідей та практик відкритої науки в Україні для підвищення якості освітніх послуг.

5. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в науково-освітньому процесі в умовах діджиталізації суспільства.