Skip to main content

Основні вимоги до тез

 

 

Обсяг тез доповіді: 2-3 повністю заповнені сторінки формату А5.

 

Мова: українська, англійська, польська.

 

Текст тез формується у текстовому редакторі “Microsoft Word”

Шрифт ‒ Times New Roman згідно вказаного кегля.

 

Назва тез 14 point, bold

1 Вступ 12 point, bold

2.1 Підрозділи 10 point, bold

Заголовок виділений жирним шрифтом. Далі йде текст. 10 point, bold

Заголовок найнижчого рівня. Далі йде текст 10 point, italic

 

Розміри полів сторінок: верхнє, нижнє – 1,5 cм

зовнішнє, внутрішнє – 1,5 cм.

 

Список посилань (до 10 найменувань) оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 та формується у порядку посилання у тексті.

 

Формули набираються в редакторі формул пакету Microsoft Word.

 

Формат файлу *.docx, *.doc

 

Зразок тез