Skip to main content

Організатори та партнери

Білостоцький технологічний університет
Університет Барі "Альдо Моро"
Варшавська політехніка
Scientist at AC2T Austrian Excellence Center for Tribology
Університет Рексама Гліндора
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Polytechnic Institute of Bragança
Vytautas Magnus University
Вінницький національний технічний університет
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Національний університет "Львівська Політехніка"
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
Херсонська державна морська академія
Національний університет «Чернігівська Політехніка»
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ковельський промислово-економічний фаховий коледж