Skip to main content

Організатори та партнери

Білостоцький технологічний університет
Варшавська політехніка
Polytechnic Institute of Bragança
Vytautas Magnus University
Університет штату Північна Кароліна
НДІ зварювання ім ПАТОНА
НДІ зварювання ім. Патона
Scientist at AC2T Austrian Excellence Center for Tribology
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
Національної академії наук України
Вінницький національний технічний університет
Національний університет "Львівська Політехніка"
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича
Херсонська державна морська академія
Національний університет «Чернігівська Політехніка»
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Університет Рексама Гліндора
Університет Барі "Альдо Моро"
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ковельський промислово-економічний фаховий коледж
Технічний фаховий коледж ЛНТУ